Ekologija i javni radovi

Javni radovi koje godinama unazad sprovodi opština Medveđa u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje  doprinose čistijem okruženju, a samim tim i lepšoj okolini.

Na javnim radovima je angažovano ukupno 53 radnika, od čega u JКP “Obnova” njih 13 na poslovima čišćenja deponija, puteva, grobalja i uređenja javnih površina, zatim u Domu zdravlja u Medveđi 13 radnika na održavanju i zaštiti životne sredine, čišćenju kruga, ordinacija i otklanjanja komunalnog otpada na već određenom skladištu, preko Turističke organizacije 13 na uređenju turističkih destinacija u banji i Medveđi, preko Centra za socijalni rad 5 osoba, i u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Sijarinskoj Banji 9 radnika na čišćenju i održavanju banjske reke, parkovskih površina i sanaciji zaštitnog pojasa termomineralnih izvora u Sijarinskoj Banji.

Jasna je ekološka strana javnih radova. O ekonomskoj strani govori predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić: „Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivim licima i nezaposlenima u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Sezonski poslovi nisu trajna alternativa, privremenog su karaktera, ali pomažu da se prebrode tih par meseci, obzirom da su i zdravstveno osigurani i da ide radni staž na ovim poslovima.

Direktor doma zdravlja u Medveđi dr Dragan Anđelković ističe da su u trenutnim epidemiloškim uslovima dodatni radnici i više nego potrebni. Naša ustanova je vodila računa i ove godine smo uposlili majke prvenstveno, tako da smo na tu činjenicu izuzetno ponosni, dodaje Anđelković.

Svidja vam se članak: