Konstituisano Opštinsko veće opštine Medveđa

Na sednici Skupštine opštine Medveđa, održanoj dana 04. jula 2022. godine, doneto je Rešenje o izboru članova Opštinskog Veća.

Opštinsko veće u novom sazivu čine:

– Dragan Kulić, predsednik opštine Medveđa
– Rade Perović, zamenik predsednika opštine Medveđa
– Milan Stevanović, član Opštinskog Veća
– Dragi Filipović, član Opštinskog Veća
– Dragan Doderović, član Opštinskog Veća
– Miloš Filipović, član Opštinskog Veća
– Bojan Pavlović, član Opštinskog Veća.

Na prvoj sednici Opštinskog Veća, koja je održana 14. jula 2022. godine, nakon konstituisanja, članovi su doneli odluku o postavljenju sekretara ovog organa. Za sekretara Opštinskog Veća predložen je Stefan Stošić, koji je i postavljen na ovu funkciju.

Svidja vam se članak: