Koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu raspisalo konkurs za subvencionisanje privrednih subjekata, rok do 10. juna

Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa raspodeliće 40 miliona dinara subvencija za privrednike u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Konkurs je otvoren do 10. juna.

Konkurs sprovodi Služba Koordinacionog tela za dodelu sredstava u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, i to za opštinu Preševo u iznosu 15.400.000,00 dinara, opštinu Bujanovac u iznosu 16.600.000,00 dinara i za opštinu Medveđa u iznosu 8.000.000,00 dinara.

Opredeljenim sredstvima biće finansirane sledeće mere:

  • za Meru I, odnosno za sufinansiranje projekata preduzetnika koji imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja.
  • za Meru II, odnosno za sufinansiranje projekata malih privrednih društava u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 –dr. uredbe, 66/21 – dr. uredbe i 99/21 – dr. uredbe), a koja se u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS” broj 73/19 i 44/21 – dr. zakon) razvrstavaju u mikro i mala privredna društva ( u daljem tekstu: mikro i mala privrdna društva), koja imaju tendenciju rasta i novog zapošljavanja, a sve u skladu sa Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoć) („Službeni glasnik RSˮ, br. 23/21).

Cilj konkursa je finansiranje opreme/mašina za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Služba Koordinacionog tela će sufinansirati do 70% (neto) troškova (bez poreza na dodatu vrednost) nabavke za meru I i meru II iz tačke 1.3, za mikro i mala privredna društva, preduzetnike.

Troškovi ne uključuju porez na dodatu vrednost, čije je plaćanje isključiva obaveza podnosioca prijave.

Konkursni obrasci za ponošenje prijava su dostupni na internet stranici Koordinacionog tela www.kt.gov.rs

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se rang lista na osnovu broja bodova u skladu sa kriterijumima.

 

Izvor: Koordinaciono telo

Svidja vam se članak: