Nastavak projekta „Da se bolje razumemo“

Ova faza projekta podrazumeva nabavku opreme za simultano prevođenje, kao i obuku polaznika za simultani i konferencijski prevod.

Projekat „Da se bolje razumemo“ odobren je opštini Medveđa od strane Saveta Evrope i pruža podršku u osnaživanju prava pripadnika nacionalnih manjina.

Projektom nastojimo da sačuvamo jezičko nasleđe i identitet, kao i očuvanje manjinskih i regionalnih jezika, najpre kroz nabavku opreme za simultani prevod, a potom kroz obuku za simultano prevođenje. Nabavljena oprema za simultani prevod koristiće se za organizovanje manifestacije nacionalnih manjina kao što su „Dani dijaspore“, „1. Maj Tupale“, manifestacija „Zavičajni susreti“ i druge manifestacije kulturno zabavnog karatera u školama i predškolskim ustanovama na teritoriji opštine Medveđa. Oprema će se koristiti i prilikom održavanja sednica Skupštine opštine Medveđa za simultano prevođenje obraćanja odbornika, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji.

Obzirom da je Statutom opštine Medveđa u članu 5 definisano da je na teritoriji opštine u službrenoj upotrebi pored srpskog jezika i albanski jezik, kroz obuku za simultani prevod podićićemo radni angažman zaposlenih.

Polaznici će najpre biti upoznati sa opremom za simultano prevođenje, a zatim ovladati samom tehnikom simultanog prevođenja. Na obuci će vežbati sposobnost istovremenog izvođenja tri radnje: slušanje, razumevanje, reprodukcija na jeziku prevoda. Polaznici će ovladati tehnikom brzog pamćenja i hvatanja beleški. Kako bi polaznik bio spreman nakon završenog kursa za obavljanje poslova prevođenja, organizovaće se i praktičan rad sa polaznicima, koji je baziran na zadacima koji su koncipirani na osnovu realnih situacija u kojima se prevodilac može naći.

Još jedna od aktivnosti na projektu je i multitetnička pozorišna predstava „ Da se bolje razumemo“ kao dodatna aktivnost, koja se odnosi na podizanje svesti tj. promociju projekta u kojoj učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola. Pored sticanja osnovnog pozorišnog obrazovanja, predstava će deci ponuditi i iskustvo zajedničkog rada i učenja s vršnjacima iz drugih etničkih grupa. Radeći na pripremi i izvođenju predstave, deca će se sprijateljiti i pokazati da je to moguće bez obzira ko je koje nacionalnosti. Predstava se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom opštine Medveđa i osnovnom školom “Gornja Jablanica” u Medveđi. Izvođenje pozorišne predstave očekuje se početkom marta meseca.

Svidja vam se članak: