Obaveštenje građanima opštine Medveđa o uslugama dostupnim preko eUprave

Obaveštavaju se građani na teritoriji opštine Medveđa da je dosadašnji razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji, omogućio da se javne usluge, pružaju i koriste posredstvom interneta, primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, preko nacionalnog portala eUprava, kako bi se olakšala komunikacija građana sa administracijom.


eUprava (www.euprava.gov.rs) je jedinstveno elektronsko mesto gde se nalaze elektronske usluge za građane i privredu omogućavajući da korisnici usluga javne administracije na jednostavan i brz način – elektronskim putem dolaze do svih potrebnih informacija i usluga.
Korisnici usluga koji bi želeli da elektronskim putem obavljaju usluge, mogu na dva načina da kreiraju svoj nalog na portalu eUprava;

1) na šalteru pošte, opštine, odnosno lokalne poreske administracije ili

2) samostalno, preko interneta.

Portal za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs) je informacioni sistem koji predstavlja centralno mesto za kreiranje korisničkog naloga građana (eID), koji građani dalje mogu da koriste za prijavu na različite portale.

Preko portala euprava.gov.rs građani mogu obaviti brojne procedure vezane za najvažnije životne događaje bez čekanja u redu, iz svog doma, gde god se nalaze, tako da može biti zakazan termin za izdavanje ličnih dokumenata, dete može biti upisano u vrtić, zakazan termin i dobijeni rezultat sa PCR testiranja i mnogo toga drugog. Pored toga, elektronskim putem može se pristupiti podacima iz lične karte ili pasoša, podacima o prebivalištu, obaveznom socijalnom osiguranju, osnovici poreza na imovinu, nepokretnostima i drugim podacima koji se vode kroz centralni registar stanovništva.

Korišćenje elektronskih servisa olakšan je pristup kako fizičkim licima, tako i privredi, preko portala eFaktura, koji omogućava razmenu faktura sa drugim firmama i javnim sektorom i praćenje njegove realizacije.

Svidja vam se članak: