Održana 49. Skupština SKGO – Opština Medveđa predsedava jednim od najvažnijih odbora

U Beogradu je održana 49. Skupština Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO), sa temom „Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Srbiji“.

Osim izbora za predsednika skupštine SKGO i izbora za novog generalnog sekretara, održani su izbori kako za nadzorni organ SKGO-a, tako i za predsednike posebnih odbora, i to: Odbora za Sistemska pitanja i upravu; odbora za zdravlje i socijalnu politiku; odbora za životnu sredinu i vanredne situacije; odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport; odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju; odbora za komunalne delatnosti i energetiku; odbora za ekonomski razvoj i Odbora za finansije i javnu imovinu.

 

Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić izabran je za predsednika jednog od najvažnijih odbora SKGO, odnosno Odbora za sistemska pitanja i upravu, gde će u ime opštine Medveđa predsedavati u narednom mandatu.

Za novog generalnog sekretara Stalne onfetencije gradova i opština izabran je Nikola Tarbuk, dok je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović većinom glasova izabran za predsednika Skupštine SKGO.

 

 

Godišnje skupštine, koje organizuje SKGO, su od velikog značaja za razvoj lokalnih samouprava u Republici Srbiji i odlična prilika da se sa ostalim gradovima i opštinama razmene iskustva i zajednički sarađuje u raznim oblastima.

Svidja vam se članak: