Opština Medveđa raspisala konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj turizma za 2023. godinu

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja i ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj seoskog i banjskog turizma na teritoriji opštine Medveđa za 2023. godinu, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koja se dodeljuju realizacijom ovog konkursa, a opredeljena budžetom opštine Medveđa; program 1502 razvoj turizma; programska aktivnost 0001 upravljanje razvojem turizma; funkc.klacifikacija 473 turizam; ekonomska klasifikacija 454000 subvencije ugostiteljima, iznos 2.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 200.000 dinara. Podsticajna sredstva koja se dodeljuju u obliku bespovratnih novčanih sredstava, izražavaju se u bruto iznosu. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova izbođenja radova i nabavku opreme ugostitelja za obavljanje delatnosti ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, u iznosu do 50% opravdanih troškova.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje i razvoj seoskog i banjskog turizma za investicije koje se sprovode sa ciljem unapređenja kvaliteta života i to: podsticaji za podršku investicijama za dogradnju, adaptaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata, u cilju privođenja nameni, kao i nabavke opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima u seoskom turističkom domaćinstvu ili domaćoj radinosti.

Podsticajna sredstva za razvoj seoskog i banjskog turizma dodeljuju se kao namenska, bespovratna sredstva na osnovu konkursa. Pravo na korišćenje podsticaja, u skladu sa Pravilnikom imaju fizička lica čiji su ugostiteljski objekti kategorisani kao seosko turističko domaćinstvo ili kuća, soba i/ili apartman u domaćoj radinosti najmanje 6 meseci pre raspisivanja ovog konkursa.

Predmet podsticaja mogu biti investicije koje je podnosilac prijave realizovao u periodu od 1. februara do 30. septembra tekuće godine. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu za korišćenje podsticaja po jednom osnovu u kalendarskoj godini. Javni konkurs se objavljuje na sajtu opštine Medveđa (www.medvedja.ls.gov.rs) i u sredstvima informisanja.

ROK ZA PREDAJU PRIJAVE ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJA ZA RAZVOJ TURIZMA I PRATEĆE DOKUMENTACIJE JE OD 5. JULA DO 5. AVGUSTA ZAKLJUČNO SA 7. AVGUSTOM 2023.GODINE.

Obrazac možete preuzeti na linku OVDE

Svidja vam se članak: