Prijava majki za jednokratnu pomoć države od po 10.000 dinara za svako dete do 16 godina

Prijava majki za jednokratnu pomoć države od po 10.000 dinara za svako dete do 16 godina je počela, a odvija se elektronski na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

Prijava je veoma jednostavna, a podnosilac prijave, odnosno majka, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke ne moraju da unose matične brojeve dece, da ne bi slučajno došlo do greške prilikom unosa podataka. Sistem, na osnovu matičnog broja majke, automatski vuče matične brojeve dece, iz nadležnih registara.

FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS
FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS

Prijava će biti moguća do 20. septembra 2023. godine, a ubrzo po završetku prijave će biti realizovana i isplata sa kojom će se početi od 25. septembra.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS
 FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS

Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. To znači da su obuhvaćena i deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina. Nastavljamo da podržavamo naše gradjane, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram profilu.

Prijavljenima će novac biti isplaćen do 25. septembra, a najkasnije do 1. oktobra.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Samohrani očevi, osim pomenutih podataka, prilikom prijave će morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo.

A ukoliko imate problem i to možete da prijavite

 

FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS
FOTO: PRINTSCREEN IDP.TREZOR.GOV.RS

Očekuje se da će ovu pomoć države dobiti oko 1.000.190 dece. Kako je ranije najavljeno, za ovu svrhu će biti izdvojeno oko 12 milijardi dinara iz budžeta.

 

Svidja vam se članak: