Regulacija i čišćenje rečnog korita reke Jablanice

Kroz opštinu Medveđa protiče reka Jablanica koja spada u vode I reda, što je svrstava u okvire nadležnosti JVP ”Srbijavode”. Na zahtev lokalne samouprave opštine Medveđa, u prethodnom periodu održano je više sastanaka i upućen veliki broj zahteva ka JVP ”Srbijavode” za čišćenjem rečnog korita reke Jablanice.

Obzirom da se čekalo na saglasnost, reka je bila urasla u šiblje i počela da menja svoj tok. “Od kako je urađen kej reke Jablanice, pre više od 2 decenije, nije bilo dozvola za regulisanje rečnog korita, pa je tok reke Jablanice u opštini Medveđa bio u jako lošem stanju. Zajedno smo sa stručnim licima obišli korito reke i sa “Srbijavode” dogovorili izradu elaborata na osnovu koga se ovih dana radi sanacija, uređenje i regulacija rečnog korita reke Jablanica” – rekao je dr Nebojša Arsić, predsednik opštine Medveđa.

 

Za te namene izdvojena su sredstva od 18 miliona dinara, a radove na regulaciji reke izvodi Vlasotinačka firma HSV. U ukupnoj dužini od 1200 metara na teritoriji opštine Medveđa, urađeno je 370 metara. Zbog nerešenih imovinskih odnosa izvođač je počeo sa radovima na regulisanju dela rečnog korita od ušća reke Lapaštice uzvodno od uliva Lapaštice u Jablanicu do strugare, gde su imovinski odnosi čisti dok se u međuvremenu ne reše sporni neregulisani deo u dužini od 480 metara. Od pešačkog mosta uzvodno probijen je servisni put. Radi se na uklanjanju vegetacije šiblja i rastinja do 10 cm debljine, koji su na gomile i u fazi su odvoženja.

Svidja vam se članak: