Svako ima pravo da se bavi sportom

Kancelarija za mlade u saradnji sa sportskim savezom opstine Medveđa, organizovala je radionicu na temu znacaj uključivanja mladih sa hendikepom – „Svako ima pravo da se bavi sportom“.

Radionica se odnosi na sprečavanje diskriminacije i značaj uključivanja mladih sa hendikepom. Ovo je samo prva faza, odnosi se na upoznavanje i prepoznavanje problema, dok je drugi deo aktivnosti predviđen da se održi do kraja ove godine, a odnosi se na uključivanje mladih i mladih sa hendikepom u sportske aktivnosti i događaje. Predsednik opštine Medveđa dr Nebojsa Arsić pozdravlja inicijativu da se mladi sa posebnim potrebama u pravom smislu integrišu u društvo.

Zbog svih naših obaveza, nemamo puno vremena da se bavimo ovom temom, istakla je predavač specijalni pedagog defektolog Ivana Milosavljević. Inkluzija je proces, ne može sve odjednom da se reši, ali prepoznavanje problema je prvi korak ka podršci.

Godinama niko za nas nije znao i nije čuo, opomenula je Radmila Milojković, majka deteta sa autizmom  i predsednik udruženja Srce za decu. Na teritoriji opštine Medveđa ima trideset dve osobe kojima je inkluzija neophodna. Bilo je potrebno da se formira udruženje, da bi prava mogla da se ostvaruju. Pojedinac sam ne može da se bori, dodaje Radmila. Uduženje je tražilo da im se dodeli prostorija koja je namenjena za socijalne prilike, međutim, kako roditelji kažu, za sada sve ostaje na obećanjima.

Svidja vam se članak: