1 (1)

Održana 49. Skupština SKGO – Opština Medveđa predsedava jednim od najvažnijih odbora

U Beogradu je održana 49. Skupština Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO), sa temom „Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Srbiji“. Osim izbora za predsednika skupštine SKGO i izbora za novog generalnog sekretara, održani su izbori kako za nadzorni organ SKGO-a, tako i za predsednike posebnih odbora, i to: Odbora za Sistemska pitanja i Read More