unnamed

Obaveštenje građanima opštine Medveđa o uslugama dostupnim preko eUprave

Obaveštavaju se građani na teritoriji opštine Medveđa da je dosadašnji razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji, omogućio da se javne usluge, pružaju i koriste posredstvom interneta, primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, preko nacionalnog portala eUprava, kako bi se olakšala komunikacija građana sa administracijom.

1 (3)

Opština Medveđa predstavljena kao primer dobre prakse u radu Savetodavne pravne službe

  Na događaju koji je program Swiss PRO organizovao prošle nedelje u Nišu, istaknuto je da su Savetodavne službe u 13 lokalnih samouprava pružile pravnu podršku za više od 3.500 građana, među kojima su najzastupljenije višestruko ranjive kategorije žena, pripadnici romske nacionalne manjine, stara lica, dugotrajno nezaposleni i osobe sa invaliditetom.