1 (1)

Održana 49. Skupština SKGO – Opština Medveđa predsedava jednim od najvažnijih odbora

U Beogradu je održana 49. Skupština Stalne konferencije gradova i opština Srbije (SKGO), sa temom „Strateški pravci jačanja lokalne samouprave u Srbiji“. Osim izbora za predsednika skupštine SKGO i izbora za novog generalnog sekretara, održani su izbori kako za nadzorni organ SKGO-a, tako i za predsednike posebnih odbora, i to: Odbora za Sistemska pitanja i Read More

predsednik

Dobra dela za naša sela

Projekat „Pomoć u kući za stare i odrasle – Dobra dela za naša sela“ realizovaće se u okviru programa „Podrška Vlade  Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Кancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SКGO).