unnamed

Obaveštenje građanima opštine Medveđa o uslugama dostupnim preko eUprave

Obaveštavaju se građani na teritoriji opštine Medveđa da je dosadašnji razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji, omogućio da se javne usluge, pružaju i koriste posredstvom interneta, primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, preko nacionalnog portala eUprava, kako bi se olakšala komunikacija građana sa administracijom.